Swedish

 ✓ VI SKICKAR DIN ORDER INOM 24 TIMMAR

 ✓ FRI RETUR

✓ FRI FRAKT ÖVER 399 SEK

Villkor

Betalningspolicy

Betalningsmetoder

Vi erbjuder VISA, Mastercard, Paypal och Klarna betalningsalternativ

Kreditkort
På everydaybaby.com kan du betala med VISA och MasterCard. Det finns inga extra avgifter när du betalar med dessa betalningsmetoder.

Säkerhet

Everydaybaby.com är en webbshop som drivs på Shopify-plattformen. Shopify är certifierad nivå 1 PCI DSS-kompatibel. Denna överensstämmelse sträcker sig till alla nätbutiker som drivs av Shopify. Betalningskortindustrin Datasäkerhetsstandard (PCI DSS) är en informativ säkerhetsstandard för organisationer som hanterar kreditkort och betalkortinformation. Definierad av Payment Card Industry Security Standards Council, var standarden skapad för att öka kontrollerna kring kreditkortsdata för att minska kreditkortsbedrägerier via exponeringen.

PayPal

Enkla och säkra betalningar via eller partner PayPal. Ingen extra avgift.

Klarna

Din Klarna faktura skickas till dig av Klarna så snart din beställning har skickats. Klarna räkningar betalas 14 dagar efter att du har fått din faktura.

Din rätt att returnera objekt påverkas inte av betalningsperioden, och du måste bara betala för de artiklar som du behåller. Se vår retur- och återbetalningspolicy för att lära dig mer.

Sekretessprivacy

INLEDNING OCH OMFATTNING
Vi respekterar vår webbplatsbesökares integritet och är engagerade i att samla, upprätthålla och säkra information från våra besökare i enlighet med denna sekretesspolicy. I denna sekretesspolicy beskriver vi (Everyday Baby AB) vår sekretesspraxis för everydaybaby.com. Denna sekretesspolicy är avsedd för besökare över hela världen. Läs hela denna sekretesspolicy innan du använder eller skickar information till webbplatserna. Genom att lämna in information på webbplatsen bekräftar du att du förstår och godkänner villkoren i de   nna sekretesspolicy.
 
AVSNITT 1 - VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?
 
Aktiv Informationssamling:
Du skickar aktivt information till oss när du registrerar dig på en blankett på webbplatsen, deltar i enkäter eller kampanjer, svarar på oss eller kontaktar oss på annat sätt. När du köper något från vår butik, som en del av inköpsprocessen samlar vi in de personuppgifter du ger oss, till exempel ditt namn, adress och e-postadress.
 
När du bläddrar i vår butik mottar vi automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol) för att ge oss information som hjälper oss att lära oss om din webbläsare och operativsystem.
 
E-postmarknadsföring: Med ditt tillstånd kan vi skicka dig e-postmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. Detta kommer att överensstämma med GDPR-lagen för Europeiska unionen från den 25 maj 2018 (se avsnitt 9 för mer information)
 
Passiv Informationssamling:
Vi kan också samla in information om hur du använder våra webbplatser genom webbloggfiler, cookies, web beacons, tracking pixels och liknande teknik. Denna information används för att bättre förstå våra kunders beteende för att förbättra vår hemsida och tjänster.
 
AVSNITT 2 - SAMTYCKE 
När du ger oss personliga uppgifter för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, beställa, ordna leverans eller returnera ett köp, innebär vi att du samtycker till att vi samlar in den och använder den endast för den specifika orsaken. Om vi ber om din personliga information av sekundär anledning, som marknadsföring, frågar vi dig direkt för ditt uttryckta samtycke.  

Hur återkallar jag mitt samtycke?
Om du efter att ha godkänt samtycke, ändrar dig, kan du återkalla ditt samtycke för att vi kontaktar dig, för fortsatt insamling, användning eller offentliggörande av din information, när som helst genom att kontakta oss på info@everydaybaby.com eller via post på:

Everyday Baby AB
Ideon Science Park
Scheelevägen 15
223 70 Lund
Sverige.  

AVSNITT 3 - TILLGÄNNAGIVANDE 
Vi kan tillkännagiva din personliga information om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du bryter mot våra användarvillkor. 

AVSNITT 4 - SHOPIFY
Vår butik är värd på Shopify Inc. De ger oss den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. 

Din data lagras genom Shopifys datalagring, databaser och den allmänna Shopify-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

Betalning:
Om du väljer en ”gateway” för direktbetalnings för att slutföra ditt köp, lagrar Shopify din kreditkortsdata. Den krypteras via Betalningskortindustrin Datasäkerhetsstandard (PCI-DSS). Dina inköps transaktionsdata lagras bara så länge som krävs för att slutföra din inköpstransaktion. Därefter raderas din köpetransaktionsinformation. För mer information kan du också läsa Shopifys användarvillkor.
 
AVSNITT 5 – TREDJEPARTS TJÄNSTER  Generellt kommer de tredje partleverantörer som används av oss endast att samla in, använda och avslöja din information i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra de tjänster som de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, till exempel betalnings gateways och andra betalningstransaktionsprocessorer, har emellertid sina egna sekretesspolicyer avseende den information vi måste tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner. 

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer. 

Länkar
När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis för andra webbplatser och uppmanar dig att läsa deras sekretessutlåtanden.  

 

AVSNITT 6 - SÄKERHET 
För att skydda din personliga information tar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att det inte är otillbörligt förlorat, missbrukat, åtkomligt, avslöjat, ändrat eller förstört. 

Om du ger oss dina kreditkortsuppgifter krypteras informationen med hjälp av SSL (Secure Socket Layer Technology) och lagras med AES-256-kryptering. Även om ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagring är 100% säker följer vi alla krav på PCI-DSS och genomför ytterligare allmänt accepterade industristandarder.  

KAKOR 
Om det är tillåtet enligt lag kan information som inte identifieras personligen identifieras automatiskt genom användning av "cookies" eller "internet-taggar" och andra liknande tekniker som placeras av Everyday Baby och tredje part. Kakor är små textfiler som överförs till en användares dators hårddisk på en webbplats för att lagra information om användarens identitet, webbläsartyp eller besökarmönster på webbplatsen. Cookies kan användas på vår hemsida för att övervaka webbtrafik, till exempel besökstid, besökta sidor och viss systeminformation om vilken typ av dator som används. Vi använder denna information för att förbättra innehållet och tjänsterna som erbjuds på vår hemsida. Om du inaktiverar användningen av cookies i din webbläsare eller tar bort eller avvisar specifika cookies från vår hemsida eller länkade webbplatser kan du kanske inte få tillgång till allt innehåll och faciliteter på dessa webbplatser. 

Här är en lista över cookies som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill välja bort cookies eller inte.
 
_session_id, unikt token, sessional, tillåter Shopify att lagra information om din session (hänvisningar, målsida, etc.).

 _shopify_visit, ingen data höll, beständig i 30 minuter från det senaste besöket, Används av vår webbplatsleverantörs interna statistikspårare för att registrera antalet besök

_shopify_uniq, ingen data höll, löper ut midnatt (i förhållande till besökaren) nästa dag, räknar antalet besök i en butik av en enskild kund. 

cart, unique token, beständig i 2 veckor, Lagrar information om innehållet i din kundvagn.

 _secure_session_id, unique token, sessional 

storefront_digest, unique token, obestämd om butiken har ett lösenord, används det för att avgöra om den nuvarande besökaren har tillgång.
 
AVSNITT 7 – ÅLDER AV SAMTYCKE 
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är myndig i ditt hemland eller att du är myndig i ditt hemland och du har gett oss ditt samtycke att minderåriga under ditt ansvar att använda den här webbplatsen.  


AVSNITT 8 - ÄNDRINGAR AV SEKRETESSPOLICY
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy, så granska dessa ofta. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de skickas på hemsidan. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om vi använder och / eller avslöjar det.
 
AVSNITT 9 - GDPR-UPPGIFTER 
EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 i syfte att harmonisera lagar om integritetsskydd i hela Europa och skydda medborgarnas datasekretess. Artikel 5 i lagen "Principer för behandling av personuppgifter" beskrivs nedan. Everyday Baby AB har påbörjat omedelbara ändringar för att garantera GDPR-efterlevnad senast den 25 maj 2018. 

Artikel 5: Principer för behandling av personuppgifter "

Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla:

  • Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet)
  • De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med Artikel 89.1 ska inte anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning.
  • De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).
  • De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).
  • De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med Artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt denna förordning genomförs för att säkerställa den registrerades rättigheter och friheter (lagringsminimering).
  • De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).

För att läsa mer om GDPR-lagstiftningen, besök https://www.eugdpr.org 

FRÅGOR OCH KONTAKT INFORMATION 
Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller ta bort personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller om du bara vill ha mer information kontakta oss på info@everydaybaby.com

Retur och Återbetalningspolicy

Retur
Vi förstår att köpa produkter online kan vara svårt eftersom du inte ser den fysiska produkten. Det är därför vi har en 14 dagars öppen köppolicy. Efter 14 dagar kan vi inte erbjuda dig en återbetalning.
 
För att få en retur måste ditt föremål vara oanvänt och i samma skick som du fått det. Det måste också finnas i originalförpackningen. Flera typer av varor kan inte returneras, till exempel intima eller sanitära varor.
 
Köparen är ansvarig för att betala eventuella fraktkostnader för den returnerade produkten. För att slutföra din retur krävs vi ett kvitto eller inköpsbevis.
 
Skicka din retur till:
Everyday Baby AB
Scheelevägen 15
22370, Lund, Sverige
 
Om du vill meddela oss om din återkomst av några frågor, vänligen maila oss på return@everydaybaby.com 

Återbetalning
När din retur är mottagen och inspekterad skickar vi dig ett mail för att meddela dig att vi har fått ditt returnerade objekt. Vi kommer också att meddela dig om godkännande eller avslag på ditt bidrag.
 
Om du godkänns kommer din återbetalning att behandlas, och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på ditt kreditkort eller din ursprungliga betalningsmetod inom en viss mängd dagar. Vi kan inte återbetala till ett annat konto än det konto där betalningen gjordes från.
 
Sena eller saknade återbetalningar
Om du inte har fått en insättning ännu, kolla först ditt bankkonto igen.
Kontakta sedan ditt kreditkortsföretag, det kan ta tid innan din återbetalning publiceras officiellt.

Därefter kontakta din bank. Det är ofta en viss behandlingstid innan ett bidrag läggs ut.

Om du har gjort allt detta och du fortfarande inte har fått din insättning ännu, kontakta oss på return@everydaybaby.com 

Byta
Vi ersätter endast artiklar om de är defekta eller skadade. Om du behöver byta ut det för samma sak, skicka oss ett mail på return@everydaybaby.com  och skicka ditt föremål till:
Everyday Baby AB
Scheelevägen 15
22370, Lund, Sverige
 
Fel eller skadade föremål
När det gäller eventuella återvinningar följer Everyday Baby AB den svenska lagen "Konsumentköplagen" (besök www.konsumentverket.se för att lära sig mer). Om en varukorg är defekt har du rätt enligt svensk lag att kräva återbetalning. Kontakta oss på return@everydaybaby.com för att meddela oss om ditt felaktiga föremål.
 
Frakt
Du kommer att vara ansvarig för att betala för dina egna fraktkostnader för att returnera ditt föremål. Beroende på var du bor, kan leveranstiden för byten vara olika.
 
Om du skickar varor över 750 SEK, bör du överväga att använda en spårbar fraktservice eller köpa försändelser. Vi garanterar inte att vi kommer att få ditt returnerade objekt.
 
Returnerar när du betalar med Klarna
När din returnering har slutförts får du en uppdaterad faktura från Klarna.
Du får ditt bidrag från Klarna inom 5-10 arbetsdagar till ditt valda konto.
Om du har några frågor om ditt Klarna-konto, vänligen kontakta Klarna Kundtjänst.
 
I händelse av tvister
Vid eventuella tvister kommer vi att följa rekommendationerna från Allmänna reklamationsnämnden.

Leveransvillkor

Vi accepterar beställningar från hela världen när du betalar med MasterCard, Visa, Paypal och Klarna.

Orderbekräftelse
När du har beställt och betalat skickar vi dig en bekräftelse till din e-postadress. När din beställning är packad och klar får du ett annat e-postmeddelande med din frakt bekräftelse och spårningsnummer.
 
Föremål skickade
Din beställning kommer att skickas inom 24 timmar på måndagar till fredagar. Beställningar på helgerna kommer att levereras den första arbetsdagen i nästa vecka.


Frakt alternativ
Vi erbjuder standardleverans, internationellt.
 
Fraktkostnad
En extra avgift för frakt kommer att läggas till din beställning. Mängden är beroende av var du bor och de inköpta föremålen.
Totala fraktkostnaden kommer att visas under utcheckningen.

Kunder utanför EU
När du beställer till ett land utanför Europeiska unionen kan du behöva betala en extra skatt eller tullavgift beroende på värdet och vikten av din beställning. Dessa kostnader bestäms av det land varorna levereras till, och vi hos Everyday Baby AB har inget inflytande över det. För mer information, vänligen kontakta ditt lokala tullkontor, eftersom de kommer att kunna hjälpa dig vidare.
 
Leveranstid
Sverige: 2-5 arbetsdagar
Inom EU: 5-10 arbetsdagar
Utanför EU: 10-21 arbetsdagar.

Produkter i lager
Alla produkter som visas på vår hemsida finns utan dröjsmål om inget annat nämns.

Terms of Service

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Everyday Baby AB. Genomgående på webbplatsen används termen "vi", "oss" och "vår" till "Everyday Baby". Everyday Baby erbjuder den här webbplatsen, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden till dessa användarvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Vår butik är värd för Shopify Inc. De ger oss den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKSVILLKOR
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är myndig i ditt hemland eller att du är myndig i ditt hemland och du har gett oss ditt samtycke att minderåriga under ditt ansvar att använda den här webbplatsen. Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål, eller kan du, vid användningen av Tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några internetmaskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur. Ett brott mot eller brott mot någon av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster och eventuella rättsliga åtgärder.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att neka service till vem som helst av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar via olika nätverk; och (b) ändras för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användningen av Tjänsten eller tillträde till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för att underlätta och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER

Varumärkena, produktnamnen, andra kännetecken, mönster och domännamn som används på webbplatsen tillhör Everyday Baby AB, oavsett om de är registrerade.

Innehållet på webbplatsen är skyddad av upphovsrätt och tillhör Everyday Baby AB. Du får inte ladda ner, spara till din dator eller använda material från webbplatsen om du inte har fått Everyday Babys skriftliga tillstånd, eller det anges på webbplatsen att materialet kan hämtas och användas på ett specifikt sätt.

AVSNITT 4 - INNEHÅLL
Det är Everyday Babys intention att innehållet på webbplatsen och informationen är aktuell och korrekt. Det är dock möjligt att viss information på webbplatsen kan vara felaktig. Everyday Baby tar inget ansvar för några typografiska eller tryckfel eller någon information som inte är aktuell. Materialet på den här webbplatsen tillhandahålls för allmän information och allt beroende av materialet på denna sida är på egen risk.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 5 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande. Vi ska inte vara ansvariga för dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller upphörande av Tjänsten.


AVSNITT 6 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER
Produkterna är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att så tydligt som möjligt visa färger och bilder på våra produkter som finns i butiken. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av vilken färg som helst kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi förbehåller oss rätten att upphöra med någon produkt när som helst. Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar.

AVSNITT 7 – RIKTIGHET AV FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra någon order som du placerar hos oss. Om vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vår egna bedömning verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du godkänner att du tillhandahåller aktuell, fullständig och exakt inköps- och kontoinformation för alla inköp som gjorts i vår butik. Du godkänner att du snabbt uppdaterar ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer detaljer, se vår Returpolicy.

AVSNITT 8 – TREDJEPARTS-verktyg och länkar
Vissa innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part. Vi är inte ansvariga för skada eller skador i samband med inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom tredjeparts policy och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄGG
Om du, med eller utan vår begäran, skickar vissa specifika inlägg, godkänner du att vi, när som helst, kan använda eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss på någon kanal. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Vi tar inget ansvar och har ingen skyldighet för eventuella kommentarer från dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION
Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy, se det här under sekretesspolicy på vår webbplats.

AVSNITT 11 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagligt syfte, b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, d) att åsidosätta eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andra människors immateriella rättigheter e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, anklaga, förtala, avskräcka, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp (f) lämna in falsk eller vilseledande information (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kan eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet (h) att samla in eller spåra andra personers personuppgifter (i) till ”spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape”; (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 12 – AVSÄGA SIG RÄTTEN FÖR GARANTIER; BEGRÄNDSNINGAR OCH SKYLDIGHETER
Vi garanterar inte, garanterar eller garanterar att din användning av vår tjänst blir oavbruten, i tid, säker eller felfri.

Under inga omständigheter ska Everyday Baby AB vara ansvarig för skada, förlust, anspråk och skador av något slag (inklusive men inte begränsat till inkomstförlust, indirekt skada och annan följdförlust). Vårt ansvar ska begränsas till den maximala tillåtna omfattningen av lagen. I vissa fall kan bolagets ansvarsförsäkring täcka skadan, och i förekommande fall försäkrar försäkringsgivaren om att betalning görs och sådan betalning görs faktiskt.

AVSNITT 13 - SKADEERSÄTTNING
Du godkänner att ersätta, försvara och hålla oskyldig Everyday Baby AB från något krav eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller som referens , eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 14 - SKYLDIGHET
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller icke möjlig att upprätthålla, ska sådan bestämmelse likväl vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag och den obestridliga delen ska anses vara avskild från dessa Användarvillkor, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av övriga bestämmelser.

AVSNITT 15 - AVSLUTNING
Dessa Användarvillkor är giltiga såvida det inte har avslutas av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att anmäla att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

AVSNITT 16 - LAGSTIFTNING
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller er tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar. Dessa villkor regleras av bestämmelserna i svensk materiell rätt.

AVSNITT 17 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN
Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter egen bedöming, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår hemsida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller Tjänsten efter inlägget av eventuella ändringar i dessa användarvillkor innebär godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 18 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@everydaybaby.com.

Company Information:
Everyday Baby AB 

Ideon Science Park, 

Scheelevägen 16 

22370 Lund,Sverige

E-post: info@everydaybaby.com

Registreringsnummer:556948-9395

Momsregistreringsnummer:SE 5569489395

Stäng (esc)

ANMÄL DIG NU

Var först med att ta del av senastenytt, specialerbjudande och mycket mera. Registrera dig på vårt nyhetsbrev ochfå 20% i rabatt på ditt nästa köp

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

SÖK

VARUKORG

Tyvärr är varukorgen tom.
HANDLA NU